Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Όνομα:ΧΟΥΣΕΪΝ
Επώνυμο:ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ
Eπάγγελμα:ΓΙΑΤΡΟΣ
E-mail: baltaggi@hotmail.com
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Όνομα: ΙΛΧΑΝ
Επώνυμο: ΜΕΜΕΤ
Eπάγγελμα: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
E-mail: ilhanmemet82@hotmail.com
ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Όνομα: ΜΕΛΤΕΜ
Επώνυμο: ΓΚΙΡΙΤΛΗ
Eπάγγελμα: ΔΑΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
E-mail: gkiritli.m@hotmail.gr
ΤΑΜΙΑΣ
Όνομα: ΓΙΟΥΞΕΛ
Επώνυμο: ΕΣΑΤ
Eπάγγελμα: ΛΟΓΙΣΤΗΣ
E-mail: yukselesat@yandex.com
ΜΕΛΟΣ
Όνομα: ΧΑΝΤΑΝ
Επώνυμο: ΑΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ
Eπάγγελμα: ΔΑΣΚΑΛΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
E-mail: handanalihuseyinn@gmail.com
ΜΕΛΟΣ
Όνομα: ΓΙΟΥΤΖΕΛ
Επώνυμο: ΕΜΙΝΟΓΛΟΥ
Eπάγγελμα: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
E-mail: yucel_emin@hotmail.com
ΜΕΛΟΣ
Όνομα: ΕΝΙΣΕ
Επώνυμο: ΜΟΛΛΑ ΑΜΕΤ
Eπάγγελμα: ΔΑΣΚΑΛΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
E-mail: enisemollaamet@hotmail.gr