Monthly Archives: April, 2024

AKADEMİK ALANDA GÖRÜŞME TEKNİKLERİNİN İLK OTURUMUGERÇEKLEŞTİRİLDİ

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Tanıtım ve Rehberlik Kolu, 19 Nisan 2024 Cuma günü, saat 12.30’da Lise öğrencilerine yönelik “Akademik Alanda Görüşme Teknikleri-I” konulu sunum gerçekleştirdi. Sunuma beden dilinin önemi ile başlandı. Devamında kendini ifade edebilme becerisi ve pozitif etki yaratma konusuna değinildi. Öğrencilere göz teması, tebessüm, jest ve mimikler…