Author BTAYTD BTAYTD

CERTIFICATES OF WORKSHOPS AND SEMINARS HELD DURING THE YEAR WERE PRESENTED TO STUDENTS

The Vocational Promotion and Guidance Branch, operating under the Western Thrace Minority University Graduates Association, presented certificates to students who participated in workshops and seminars. Students who regularly followed the Personal Development Workshop, which was held in six sessions, and the Healthy Life Awareness seminars, which were held in four sessions, were invited to the…

AKADEMİK ALANDA GÖRÜŞME TEKNİKLERİNİN İLK OTURUMUGERÇEKLEŞTİRİLDİ

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Tanıtım ve Rehberlik Kolu, 19 Nisan 2024 Cuma günü, saat 12.30’da Lise öğrencilerine yönelik “Akademik Alanda Görüşme Teknikleri-I” konulu sunum gerçekleştirdi. Sunuma beden dilinin önemi ile başlandı. Devamında kendini ifade edebilme becerisi ve pozitif etki yaratma konusuna değinildi. Öğrencilere göz teması, tebessüm, jest ve mimikler…

1 2 3 11