Share

BTAYTD Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleştirilen AGİT İnsani Boyut Konferansına katıldı. Konferansta Batı Trakya Türk Azınlığı BTAYTD insan hakları uzmanları Dr. Pervin Hayrullah ve Uzman Kerem Abdurahimoğlu tarafından temsil edildi. 26 Eylül 7 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen konferansın Temel Haklar ve İfade Özgürlüğü başlıklı 4. oturumunda söz alan BTAYTD, Batı Trakya Türkleri’nin ve temsilcilerinin son dönemde artan bir marjinalleştirilme ve hedef gösterilme sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Yine konferansın Hoşgörü, Ayrımcılıkla Mücadele ve Ulusal Azınlıklar konulu 5. oturumunda söz alan BTAYTD, Batı Trakya’nın Avrupa ve Yunanistan’ın en geri kalmış bölgelerinden biri olduğunu, bu geri kalmışlıkta Lozan’a göre özerk olması gereken azınlık eğitimine yapılan keyfi müdahalelerin, bölgede demografik endişelerle yapılan kalkınma planlarının ve AB fonları gibi birçok fırsata erişmede Türk Azınlığın karşılaştığı sorunların büyük payı olduğunu dile getirdi. BTAYTD AGİT katılımcı ülkelerine Yunanistan’ı başta Azınlığın etnik Türk kimliğini tanıyarak yapılan ayrımcılıkları sonlandırması için teşvik etmesi çağrısında bulundu.

Comments are closed.