Kayıt Bilgileri

BTAYTD üyelik başvurusu için gerekli belgeler:

Üniversite mezuniyet belgesi/diploması fotokopisi

Kimlik fotokopisi

İki (2) vesikalık fotoğraf

On euro (10,00 €) üye kayıt ücreti