Share

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği üyesi Kerem Abdurahimoğlu, Küresel Azınlık Hakları 2020 Yaz Okuluna katıldı. Temmuz ayında Budapeşte’de yapılması planlanan yaz okulu, Covid19 pandemisi sebebiyle 8-10 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi ortamda gerçekleitirildi. Bu yıl sekizincisi düzenlenen ve Tom Lantos Enstitüsü, Macaristan Ulusal Kamu Hizmeti Üniversitesi, Uluslarası Azınlık Hakları Grubu ve Eurac Araştırmaları’nın işbirliği ile düzenlenen uluslarası yaz okulunun bu yılki konusu ‘Nefret Söylemi, Sosyal Medya ve Azınlıklar’ üzerineydi. Tom Lantos Enstitüsü direktörü Anna-Maria Biro ve Macaristan Ulusal Kamu Hizmeti Üniversitesi’nden Balazs Vizi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen yaz okuluna konuşmacı olarak katılan Birleşmiş Milletler (BM) Azınlıklar Özel Rapörtörü Fernand de Varennes ilk iki oturumda azınlıkların korunması ve nefret söylemi ile mücadelede BM’nin geliştirmeye çalıştığı önlem mekanizmaları başarıları ve eksiklikleri hakkında geniş bilgi verdi. Üçüncü oturumda diğer uzman eğtimciler uluslarası azınlıkları koruma rejimi, ıfade özgürlüğü bağlamında nefret söylemi, 19. Madde konularında sunumlar yapıp katılımcıların sorularını cevapladılar. Dünyanın farklı yerlerinden azınlık mensubu gençlere sunum yapma imkanı verilen dördüncü oturumda BTAYTD üyesi Kerem Abdurahimoğlu da ‘Yunanistan’da artan nefret söylemi ve bunun Batı Trakya’daki çokkültürlü yaşama etkisi’ başlıklı bir sunum yaptı. Sunumunda,  Batı Trakya Türk azınlığı’nın uzun yıllar boyunca birçok ayrımcılığa maruz bırakılarak marjinalleştirildiğini aktaran  Abdurahimoğlu, nefret söylemi eğilimindeki aşırı grupların Batı Trakya Türk azınlığına karşı ötekileştirici yaklaşımının, devletin azınlık politikasını değiştirerek Türk azınlığın etnik kimliğini tanıyıp azınlığa destek olmasıyla düzelmesinin mümkün olacağının altını çizmiştir. Sunumun ardından Abdurahimoğlu diğer katılımcılar tarafından yöneltilen Batı Trakya Türk azınlığının maruz kaldığı hak ihlalleri ile ilgili soruları cevaplandırmıştır. Yaz okulunun son iki oturumunda ise Pakistan, Myanmar ve İsrail gibi Asya ülkelerinde, Afrika’da ve Amerika’da azınlık ve yerli grupların karşılaştığı nefret söylemi ve diğer sorunlarla ilgili uzman sunumları yapılmış ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. Yaz okulu ev sahibi Anna-Maria Biro ve Balazs Vizi’nin kapanış konuşmasıyla son bulmuştur.

Comments are closed.