Share

1923 Lozan Antlaşması ile Yunanistan’a bırakılan Azınlığımızın eğitim özerkliği ve hakları, bahsi geçen antlaşmanın 40. ve 41. Maddelerinde yerini bulmuştur. Ancak antlaşmanın imzalandığı tarihte anaokulu eğitimi henüz ülkelerin eğitim sistemleri içinde olmadığından bu husus açık bir şekilde azınlığımıza kendi dilinde eğitim hakkı tanıyan maddelerin içinde yer almamıştır. Ancak 40. Madde de azınlığa harcamaları kendilerince yapılmak üzere, her türlü okul ve benzeri öğretim ve eğitim kurumları kurma, yönetme, denetleme ve buralarda kendi dillerini özgürce kullanma hakkı verilmiştir. İlk defa 3518/ 2006 sayılı yasa ile başlatılan zorunlu anaokulu eğitimi için, azınlığın Türkçe-Yunanca eğitimi verecek anaokulları açmasına müsaade edilmemiştir.
Azınlığımız 2010 yılından bugüne kadar antlaşmadan doğan bu eğitim hakkını ileri sürerek, azınlık eğitim sistemi içerisinde çift dilde Türkçe Yunanca eğitim verecek anaokulu talebini defalarca dile getirmiştir. Avrupa Birliği (AB) içerisinde çift dilli eğitim veren sayısız anaokulu olduğu gerçeğinden de hareketle, hem Lozan Antlaşması’ndan elde edilen bir eğitim hakkı hem de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’nden doğan bir hak olarak azınlığımızın bu talebi ivedilikle Yunanistan’ın yetkili makamlarında artık karşılık bulmalıdır.

Tüm bunların ışığında Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Taslak Kanunu ve özellikle ilgili Kanunun 2. Maddesi “Anaokulunda İngilizce Dil Etkinlikleri” ile ilgili olarak yapılan istişarede Azınlık kurumları olarak şunları talep etmekteyiz:
Seçilmiş pilot okullarda, İngilizce dilinde çeşitli faaliyetlerin organize edilmesi ve uygulanması şeklinde tasarlanan 2. madde, çok dilliliğin bebeklik / okul öncesi döneminden temelinin atılmasına/sağlamlaşmasına katkıda bulunan olumlu bir eğitimsel adımdır.
Bununla birlikte, Azınlık tarafından ifade edilen hassasiyetler de göz önüne alınarak bu uygulamaya azınlığın yaşadığı bölgelerdeki anaokullarında yer verilmesi ve İngiliz Dilinin yanı sıra Türk Dilinin de aynı yaratıcı faaliyetlerle öğretilmesi talebimizi yetkili bakanlığa iletmek isteriz.
İki dilli anaokullarının kurulması konusunda uzun yıllardır süregelen talebimize ek olan bu talebimizin bu kez yetkililer tarafından dikkate alınacağını ümit ediyoruz.

Dostluk Eşitlik Barış Partisi
Batı Trakya Encümenler Birliği
Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği

Leave A Reply


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/btaytd/public_html/web/wp-includes/functions.php on line 4675

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/btaytd/public_html/web/wp-includes/functions.php on line 4675