Daily Archives: Mayıs 7, 2020

ANAOKULLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKTE İNGİLİZCENİN YANI SIRA ANADİLİMİZ TÜRKÇE DE TALEBİMİZDİR

1923 Lozan Antlaşması ile Yunanistan’a bırakılan Azınlığımızın eğitim özerkliği ve hakları, bahsi geçen antlaşmanın 40. ve 41. Maddelerinde yerini bulmuştur. Ancak antlaşmanın imzalandığı tarihte anaokulu eğitimi henüz ülkelerin eğitim sistemleri içinde olmadığından bu husus açık bir şekilde azınlığımıza kendi dilinde eğitim hakkı tanıyan maddelerin içinde yer almamıştır. Ancak 40. Madde de azınlığa harcamaları kendilerince yapılmak…