Share

Gümülcine Belediyesine bağlı Rodop ili Bağımlılığa Karşı Önlem Alma ve Ruh Sağlığı Merkezi Orfeas, 17 Kasım 2021 tarihinde derneğimizi ziyaret etti. Görüşme esnasında öncelikle Rodop ili Bağımlılığa Karşı Önlem Alma ve Ruh Sağlığı Merkezi Orfeas’ı temsilen katılan heyet, kurumlarının faaliyetleri konusunda bilgiler paylaştı. Sonrasında bölgemizin madde bağımlılığı konusundaki son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Buna mukabil olarak, heyet derneğimizin faaliyetleri konusunda bilgilendirildi. Ardından iki kurum arasında yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda istişarede bulunuldu ve bu konudaki görüşmelerin devam etmesi hususunda mutabık kalındı.

BTAYTD YÖNETİM KURULU

Comments are closed.