Share

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Tanıtım ve Rehberlik Kolu ile Genç Akademisyenler Topluluğu, 3 Nisan 2021 Cumartesi günü, saat 19.00’da
Üniversite ve Lise öğrencilerine yönelik çevrimiçi söyleşi gerçekleştirdi.

Etkinliğin başında öğrencilere programla ilgili bilgi verildi. Söyleşilerin önümüzdeki haftalarda devam edeceği ve konuları belirlemek için öğrencilerin taleplerinin göz önünde bulundurulacağı aktarıldı. Ayrıca üniversite düzeyindeki öğrencilerin arzu etmeleri halinde, kendilerinin de sunum gerçekleştirebilecekleri vurgulandı.

“Aynadaki Yansımalar: Hayata Sosyolojik Bir Bakış” başlığını taşıyan söyleşide, geçmişten bugüne Avrupa ve İslam coğrafyasındaki sosyolojik, iktisadî ve fikrî gelişmeler ele alınıp, bunların günümüz insanının hayata bakışını nasıl etkilediği tartışıldı. Bu bağlamda feodal sistemden modern sanayi toplumuna geçişi sağlayan iktisadî etkenlere değinilirken aynı zamanda değişimi tetikleyen düşünce dünyasındaki gelişmeler tahlil edildi. Ardından modernizm akımına yönelik tartışma ve eleştirilere değinilerek, günümüz düşüncesinde farklılık vurgusu yapıldığı, farklı kültürlerin geliştirdiği düşünce sistemlerinin vurgulandığı belirtildi. Sonuç olarak kişinin aynaya baktığında kendi yansımasını başkalarının istediği gibi değil, gerçekte olduğu gibi, doğru bir şekilde görebilmesi için, diğer kültürlerin yanında, kendi kültürüne ait yazarları, düşünürleri, sanat eserlerini incelemesi gerektiği belirtildi.

Söyleşi öğrencilerden gelen sorular cevaplanarak son buldu.

Comments are closed.