Share

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının değerli mensupları,

Bugün, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının tarihine bir onur ve adalet mücadelesi olarak kazınmış olan 29 Ocak 1988 olaylarının 36.yıldönümünü anmaktayız.

24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile Yunanistan’a emanet edilen Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı geçen yıllar içerisinde vatandaşlık bilincine hakim bir şekilde, yaşadığı ülke olan Yunanistanın kanunlarına saygılı bir yaşam  idame ettirmiştir. Buna rağmen, eğitim, din özgürlüğü, siyasi temsiliyet, kimlik inkarı ve ulusları sözleşmelerce garanti altına alınan birçok diğer temel insan hakkının ihlali hususunda yoğunlaşan sorunları Azınlığımızın önüne koymuştur. Vakar ve metanetle, her zaman yasalar çerçevesinde  sorunlarına çözüm aramaya devam eden Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı 1967 yılından itibaren artarak devam eden haksız uygulamalar ve eşitsizliklere karşı 29 Ocak’larda sesini yükseltmiş, kimliğinin inkarına karşı dik bir duruş sergilemiştir.

Haklarımızın maruz kaldığı ihlaller, bu ülkenin vatandaşı olmanın öngördüğü her türlü mükellefiyete sahip olmamıza rağmen devletin güvencesi altında olan azınlık ve vatandaşlık haklarında eşit muameleye tabi tutulmamak, 29 Ocak’ların taleplerini bugün dahi haklı kılmakta, hak ve hukuk mücadelesinin barışçıl yöntemlerle devam etme gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

Azınlığımız adına üstlenmiş olduğu misyonun bilincinde olarak, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği, haklarımızın teslim edildiği, eşit vatandaşlık ilkesinin tam anlamda uygulandığı ve Azınlığımızın arzulanan refah seviyesine ulaştığı güne kadar pusulası olan bilgi ve çalışma azmi ile gereken tüm katkıyı sağlamaya devam edecektir.

29 Ocak’ın 36.yıldönümünde hak ve kimlik mücadelemize katkıda bulunmuş tüm soydaşlarımızı saygı ile anıyor, bu mücadelenin bugün dahi çözüm bekleyen azınlık sorunlarının üzerine cesaretle gidilmesi noktasında yeni nesillere örnek olmasını temenni ediyoruz.

BTAYTD Yönetim Kurulu

Comments are closed.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/btaytd/public_html/web/wp-includes/functions.php on line 4675

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/btaytd/public_html/web/wp-includes/functions.php on line 4675