Share

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Tanıtım ve Rehberlik Kolu, 3 Mart 2023 tarihinde “Kişisel Gelişim Atölyeleri” çerçevesinde “Özgüven” başlıklı “Kusurluluk Şeması” konulu dördüncü oturumu gerçekleştirdi.Lise son sınıf öğrencisi Meryem ve lise ikinci sınıf öğrencisi Sude birlikte hazırlamış oldukları sunumla, kusurluluk şeması konusunun tanımlanması ve kusurluluk şemasına sahip olan kişilerin özellikleri, kökenleri ve başa çıkma tarzları gibi alt başlıklara yer verdiler. Ardından kusurluluk şemasının değişmesi zor kalıplaşmış düşünceler olsa da hayatımızda etkisini azaltmak için nelerin yapılabileceği konusu irdelendi. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için örnekler verildi. Ayrıca atölye grubu öğrencileriyle geçmişe yolculuk yapılarak, yaşamış oldukları anıların farkındalığı sağlandı ve bugünkü duygu durumları arasındaki benzerlik ve farklılıklara dikkat çekilerek değerlendirmeler yapıldı. Son olarak kusurluluk şeması değerlendirme ölçeği öğrencilere dağıtılarak, kusurluluk durumunun ölçülmesi amaçlandı.

Comments are closed.