Share

Batı Trakya  Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Tanıtım ve Rehberlik Kolu, 4 Aralık 2019 Çarşamba günü lise öğrencilerine Tıp bölümünde eğitim almış alanında uzman doktorlar ile söyleşi gerçekleştirdi.

İlk olarak Kadın Hastalıkları – Doğum uzmanı Dr. Selma Giroğlu mesleğini tanıttı. Konuşmasında bu mesleği icra edebilmek için önceliklerin neler olması gerektiğine değindi. Doktorluğun özveri istediğini, kişinin kendini iyi tanıması gerektiğini ve kişilik özelliklerinin öneminden bahsetti.Doktor olabilmek için merak etmek, araştırmayı sevmek ve çok iyi bir gözlemci olmak gerektiğini  ifade eden Dr. Giroğlu,  sadece eğitim sürecinde değil, meslek yaşamında da sürekli kendini yenilemeyi, araştırmayı ve okumayı gerektirdiğini vurguladı.Ayrıca bu  mesleğin para kazanmak  için yapılmaması gerektiğini, paradan ziyade insanlara yardım etmeyi sevmenin ilk şart olduğunu, bunu göze alamayanların doktor  olmayı yeniden düşünmeleri gerektiğini belirtti.

Akabinde söz alan Çocuk Doktoru Eylem Bağdatlı mesleğin olumlu yönlerinden ve zorluklarından bahsetti. İnsanlara yardım etmiş olmanın verdiği mutluluğun bir doktor için ne kadar önemli olduğunu belirten Dr. Eylem Bağdatlı, doktorun aynı zamanda hastalara güvenin bir ön koşul olduğunu belirtti. Doktorluğun sadece tedavi etmek olmadığını, aynı zamanda işin psikolojik boyutunun da önemli olduğunu, hastayla empati kurulması ve moral verilmesi gerektiğini vurguladı. Öğrencilere meslek tercihi yaparken kendilerini 20 yıl sonrasında nerede gördüklerini hayal etmelerini ve buna göre karar vermelerini tavsiye etti.

Son olarak her iki uzman da doktorluğun kendi özel yaşamından da fedakarlık etmeyi gerektiren bir meslek olduğunu, özverinin çok önemli olduğunu vurguladılar. Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, öğrencilerden gelen sorulara verilen cevaplarla son buldu.

Leave A Reply