Share

ABTTF ve BTAYTD temsilcilerinden oluşan Batı Trakya Türk heyeti, Batı Trakya Türk toplumunun örgütlenme özgürlüğünün ihlali ve Batı Trakya Türk dernekleri ile ilgili AİHM kararlarının Yunanistan tarafından 13 yıldır uygulanmamasını dile getirdi.

Batı Trakya Türk toplumunu temsilen Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde hibrit formatta düzenlenen “ODIHR: 30 Yıl ve Geleceğe Hazır: AGİT Alanında Demokrasi, İnsan Hakları ve Güvenlik” başlıklı konferansına katıldı.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin (ODIHR) 30. kuruluş yılı vesilesiyle AGİT/ODIHR, AGİT Dönem Başkanı İsveç ve ev sahbibi ülke olarak Polonya’nın birlikte düzenlediği konferansa ABTTF’den Deniz Servantie ve BTAYTD’den İnsan Hakları Uzmanı Kerem Abdurahimoğlu iştirak etti.

Konferansa AGİT katılımcı Devletleri, AGİT kurumları, hükümetler arası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile araştırmacılar katıldı. AGİT/ODIHR Direktörü Matteo Meccaci, AGİT Dönem Başkanı İsveç Dışişleri Bakanı Anna Linde ve Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Szymon Sękowski vel Sęk’in açılış konuşmalarıyla başlayan konferansta, ODIHR’nin son 30 yılı değerlendirildi ve yeni dönemdeki zorluklar ele alındı.

15 Ekim’deki “İnsan hakları ve temel özgürlüklerin birlikte korunması ve iyileştirilmesi” başlıklı oturumda söz alan ABTTF, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk toplumunun Türk etnik kimliğini inkar etiğini ve “Türk” isimli derneklere izin vermediğini belirterek, 1986’da kapatılan İskeçe Türk Birliği (İTB) ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının Yunanistan tarafından 13 yıldır uygulanmadığını kaydetti. ABTTF, Yunanistan’a Batı Trakya Türk dernekleri ile ilgili AİHM kararlarını ivedilikle uygulama ve Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunmasına Dair Çerçeve Sözleşme’yi onaylama çağrısında bulundu.

Aynı oturumda konuşan BTAYTD, Yunanistan Yargıtayı’nın (Arios Pagos) yakın zaman önce aldığı kararla İTB’nin resmi tüzel kişiliğinin iadesi için yaptığı temyiz başvurusunu reddettiğini not ederek, Yargıtay’ın kararı ile Batı Trakya Türk toplumunun en eski derneği olan İTB üyelerinin örgütlenme özgürlüğünün engellendiğini ifade etti. BTAYTD, AGİT’ten Batı Trakya Türk toplumunun Türk etnik kimliğini tanıması ve AİHM kararlarına saygı göstermesi için Yunanistan’ı teşvik etmesini istedi. 

Yanıt hakkını kullanan Yunanistan’ın AGİT Nezdinde Daimi Temsilciliği, Yunanistan’ın Batı Trakya’da yalnızca “Müslüman azınlığı” tanıdığını belirterek, azınlığın birçok hakka sahip olduğunu ve ayrımcılığa uğramadığını ileri sürdü.

Comments are closed.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/btaytd/public_html/web/wp-includes/functions.php on line 4675

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/btaytd/public_html/web/wp-includes/functions.php on line 4675