Share

“Sağlıklı Psikoloji Sağlıklı Toplum Projesi”  bireylerin ruh sağlığını etkileyen faktörleri tespit ederek önlem ve çözüm odaklı çalışmalar yapmayı, toplumumuzun sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için kişilere rehberlik ederek olası sorunlarında kendilerine yardımcı olabilmeyi hedefleyen bir projedir.

Projenin amacına ulaşabilmesi ve hizmet sunacak uzmanların gerekli becerileri kazanabilmesi için aşağıda bilgileri sunulan eğitim programı temel oluşturacaktır.

Εğitim tarihi ve yeri 04 Ağustos-28 Ağustos 2020 – Boylam Psikiyatri Hastanesi, Ankara

Kayıt işlemlerinin gerçekleşebilmesi için ilgilenenler en geç 22 Temmuz Çarşamba gününe kadar iletişime geçmelidir.

Mevcut kontejan 5 kişiliktir

Eğitim psikoloji mezunlarına yöneliktir

Eğitimle ilgili detaylı bilgi almak isteyen BTAYTD üyeleri psikologlar aşağıdaki numaralardan proje sorumluları ile irtibata geçebilirler:

Psikolog Pınar ALİ DAYI                                                 6930395747

Psikolog Sevkan TAHSİNOĞLU                                      6974592753

KUPON – Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi

04 Ağustos-28 Ağustos 2020 – Boylam Psikiyatri Hastanesi, Ankara – 4 hafta (İstenirse 5 haftaya uzatılabilir.)

Amaç

Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi, psikoloji lisans öğrencilerine ve mezunlarına klinik psikoloji alanını, değişik klinik psikoloji yaklaşımlarını ve uygulamalarını tanıtmak, klinik psikoloji alanında lisansüstü eğitimine devam eden psikologlara klinik gözlem, uygulama ve eğitim olanakları sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Ders Konuları

 1. Psikiyatri Görüşmesi İlkeleri, Öykü Alma, Ruhsal Muayene, Ruhsal Belirti ve Bulguların Yorumu
 2. Şizofreni Kapsamında ve Psikozla Giden Diğer Bozukluklar
 3. İkiuçlu (Bipolar) ve İlişkili Bozukluklar
 4. Depresyon Bozuklukları
 5. Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
 6. Takıntı-Zorlantı Bozukluğu (Obsesif-Kompulsif Bozukluk) ve İlişkili Bozukluklar
 7. Örselenme (Travma) ve Tetikleyici Etkenle (Stresörle) İlişkili Bozukluklar
 8. Çözülme (Dissosiyasyon) Bozuklukları
 9. Bedensel Belirti Bozuklukları ve İlişkili Bozukluklar
 10. Beslenme ve Yeme Bozuklukları
 11. Uyku-Uyanıklık Bozuklukları
 12. Cinsel İşlev Bozuklukları
 13. Madde ile İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları
 14. Nörobilişsel Bozukluklar
 15. Kişilik Bozuklukları
 16. Klinik Ölçek Kullanımı ve Geçerlilik-Güvenirlik Çalışması Yapılması
 17. Klinik Test Kullanımı
 18. Bilişsel Davranışçı Psikoterapilerle Yaşam Felsefesi Değişikliği Yaratma ve ADDT (Albert Ellis modeli)
 19. Bilişsel Terapi (Beck modeli)

Eğitimler Nerede

Eğitim ve uygulamalar BOYLAM PSİKİYATRİ HASTANESİ’nde yapılacaktır.

Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu 24 iş günü, 192 saat sürecektir.

Otuziki saati kuramsal, 160 saati uygulamalı eğitimden oluşacaktır.

Adres: Ankara-İstanbul Otoyolu (TEM) , Kahramankazan Kavşağı, Kahramankazan, 06980 Ankara

Bilgilendirmeler

Bütün kuramsal ve uygulamalı eğitimlerde yoklama yapılacak, eğitimin sonunda katılım belgesi verilecektir. Üç günden çok devamsızlığı olanların stajla ilişiği kesilecektir.

Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu’na katılabilmek için psikoloji 3 ya da 4’üncü sınıf lisans öğrencisi, mezunu ya da lisansüstü öğrencisi olmak gerekir.

Bütün katılımcılara, eğitim süresince öğle yemeği verilecek, Ankara’da bir merkezden BOYLAM PSİKİYATRİ HASTANESİ’ne ulaşım için servis sağlanacaktır.

Bütün katılımcılara eğitimin ilk günü 10 adet kitap verilecektir. Dolayısıyla kayıt ücreti, kitap ve eğitim gereçleri olarak geri verilecektir.

Kayıt ve Ödeme

Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu kayıt ücreti 2.500 TL + KDV’dir (toplam 2950 TL). Kayıt ücreti bütün kuramsal ve uygulamalı eğitimlere katılmayı, eğitimin ilk günü verilecek 10 kitabı almayı, eğitim süresince hastanenin öğle yemeklerinden yararlanmayı ve servisle ulaşımı kapsar.

Hastanede konaklamak isteyen katılımcılar için konaklama ücreti 3000 TL’dir.

Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu kayıt ücretinin, ESENKAL Danışmanlık, Eğitim, Araştırma, Yayıncılık‘ın, Ziraat Bankası, Bilkent Şb. TR14 0001 0017 6292 4206 9950 01 IBAN no.lu TL hesabına yatırılması gerekmektedir.

Kayıt ücretini yatırdıktan sonra ilgili banka dekontu ya da fotokopisinin aşağıdaki adrese ya da faks numarasına ulaşması durumunda kayıt işleme alınır. Başvuruya ad-soyad, iletişim adresi, telefon no., e-mail, öğrencilik ya da mezuniyet belgesi eklenmelidir. Kayıt başvuruları ulaşan katılımcı adaylarının kayıtlarının onaylandığına ilişkin (e-mail yoluyla ya da yazılı) yanıt verilir. Eğitim sekreterliğinden onay almamış kayıt başvuruları geçersizdir.

Kayıt yapıldıktan sonra para iadesi yapılmaz.

Eğitim ve eğiticiler ile ilgili bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

http://www.boylampsikiyatri.com/klinik-uygulamada-psikoloji-okulu-ve-nesnel-degerlendirme-egitimi/

Comments are closed.