Share

BTAYT  Derneği  bünyesinde  faaliyet  gösteren  Mesleki Tanıtım  ve  Rehberlik  Kolu , 02 Aralık 2020 Çarşamba günü 18:00 ile 19:00 saatleri  arasında  öğrencilere  yönelik  “Mesleğimi Seçiyorum”  konulu  çevrimiçi (online) bir  sunum  gerçekleştirdi.

Bir  yandan  kişinin  potansiyeli  ile  performansı  arasındaki  ilişki , yeteneklerin  kullanımı , ilgi  alanları ; diğer  yandan  düşünülen  meslek  gruplarının  özellikleri   ele  alınarak , aralarındaki  uyumun  sağlanması  konusu  üzerinde  duruldu. Farklı  bakış  açıları  yaratılmaya çalışıldı.

Katılımcıların  sorularına  verilen  cevaplarla  sunum  son  buldu.

Comments are closed.